Salmag N(CaMg)

27.5%
N - azot całkowity
13.8%
N – azot amonowy
13.7%
N – azot saletrzany
3.5%
CaO – tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie
4%
MgO – tlenek magnezu całkowity

Klasa ziarnowa: granulki 2-5 mm, nie mniej niż 95%. Gęstość nasypowa: 1,0 kg/dm3. Numer Cn: 3102 40 10. PRoduCEnT: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

uniwersalny nawóz azotowy może być stosowany przedsiewnie i pogłównie pod wszystkie rośliny

Salmag® jako uniwersalny nawóz azotowy może być stosowany przedsiewnie i pogłównie pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, pastewne i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Ze względu na zawartość wapnia i magnezu najlepiej, jeśli po wysianiu jest wymieszany z glebą. Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, stosować na wilgotną glebę i/lub przed spodziewanym deszczem.

Продавець на території України: Компанія « Хімпром ЛТД» м. Черкаси, вул. Богдана Хмельницького, 52