LUBOFOSKA® 4-12-12

4%
azot amonowy (N)
12%
pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych
11%
pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
10%
pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
12%
tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
14%
tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzi
29%
trójtlenek siarki (SO₃) całkowity

GRANULACJA I GĘSTOŚĆ NASYPOWA

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 92%. Gęstość nasypowa: 0,95 do 1,1 kg/dcm³

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.1.1. NPK (Ca, S) 4-12-12- (14-29)

Najwyższą efektywność uzyskuje się, stosując Lubofoskę® 4-12-12 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokości 1020 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych. Nawóz nie zawiera składników ograniczających kiełkowanie nasion, co umożliwia siew po 2-4 dniach od nawożenia. Na użytkach zielonych nawóz należy stosować powierzchniowo i rozsiać wczesną wiosną, jednorazowo według dawki fosforu przeznaczonej na cały okres wegetacyjny. W sadownictwie należy nawozić po zbiorze owoców. W uprawach warzyw siew nawozu należy wykonać podczas zabiegów przygotowujących stanowisko.

Компанія "Хімпром ЛТД" м. Черкаси, вул. Богдана Хмельницького, 52