LUBOFOSKA® 3,5-10-20

3.5%
azot amonowy (N)
10%
pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych
9%
pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
8%
pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
20%
tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
12.5%
tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
25.5%
trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
GRANULACJA I GĘSTOŚĆ NASYPOWA

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 92%. Gęstość nasypowa: 0,95 do 1,05 kg/dcm³

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.1.1. NPK (Ca,S) 3,5-10-20- (12,5-25,5)

Nawożenie Lubofoską® 3,5-10-20 należy wykonać przedsiewnie, a po zastosowaniu nawóz wymieszać z glebą do głębokości 10-20 cm.

Компанія "Хімпром ЛТД" м. Черкаси, вул. Богдана Хмельницького, 52