Zaksan N 32

32%
N – azot całkowity
16%
N - azot amonowy
16%
N - azot saletrzany

Klasa ziarnowa: granulki 2-5 mm, nie mniej niż 95%. Gęstość nasypowa: 0,98-1,0 kg/dm3. Numer Cn: 3102 40. PRoduCEnT: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

uniwersalny nawóz azotowy może być stosowany przedsiewnie i pogłównie od wiosny do lata

Zaksan® (Kędzierzyńska Saletra Amonowa) jako uniwersalny nawóz azotowy może być stosowany przedsiewnie i pogłównie od wiosny do lata, pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, okopowe i pastewne, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.   Jakość granulek nawozów ZAKsan® i Salmag® zabezpiecza je przed zbrylaniem, kruszeniem i ścieraniem. umożliwia rozsiewanie na znaczne odległości – nawet do 42 m.

Продавець на території України: ТОВ « Хімпром ЛТД» м. Черкаси вул. Богдана Хмельницького, 52