LUBOFOSKA® 3,5-14-16 Z MIEDZIĄ I MANGANEM

3.5%
azot całkowitego w formie amonowej (N)
14%
pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych
12%
pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
11%
pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
16%
tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
10%
tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
19%
trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
0.1%
miedź (Cu) całkowita
0.2%
mangan (Mn) całkowity
Granulacja i gęstość nasypowa

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 90%. Gęstość nasypowa: 1,0 – 1,05 kg/dcm³

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.1.1. NPK (Ca,S) 3,5-10-20- (12,5-25,5)

Nawożenie zaleca się wykonywać przedsiewnie, nie później niż 7 dni przed siewem roślin. Po zastosowaniu nawóz powinien być wymieszany z glebą co najmniej do głębokości 10 cm. Na trwałych użytkach zielonych oraz w przypadku stosowania interwencyjnego nawożenie można wykonać w okresie wegetacji roślin. Dawka nawozu powinna być ustalona w oparciu o zakładany plon oraz zasobność gleby w fosfor.

Продавець на території України: ТОВ « Хімпром ЛТД» м. Черкаси вул. Богдана Хмельницького, 52