LUBOFOSKA® 0-12-24

12%
pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych
10%
pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
9%
pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
24%
tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
14%
tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
20%
trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
Granulacja i gęstość nasypowa

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 90%. Gęstość nasypowa: 1,0 – 1,1 kg/dcm³

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.4. PK (Ca, S) 12-24-(14-20)

Dla uzyskania odpowiedniej efektywności nawożenia nawóz powinien być stosowany przedsiewnie. Po zastosowaniu zaleca się wymieszanie nawozu z glebą na głębokości co najmniej 10-15 cm. Na plantacjach wieloletnich najlepszym terminem nawożenia jest okres ruszenia wiosennej wegetacji roślin. W przypadku konieczności zastosowania dużej dawki, część planowanej ilości można zastosować po pierwszym pokosie/wypasie.

Продавець на території України: ТОВ «Хімпром ЛТД» м. Черкаси вул. Богдана Хмельницького, 52