SUPERFOSFAT GRANULOWANY

19%
pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu, w tym min. 93,0% rozpuszczalnego w wodzie
25%
tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
31.5%
trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
GRANULACJA I GĘSTOŚĆ NASYPOWA

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 92%. Gęstość nasypowa: 1,0 do 1,1 kg/dcm³

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP A.2.2a SUPERFOSFAT PROSTY P (Ca, S) 19-(25-32,5)

Superfosfat granulowany jest typowym nawozem przedsiewnym. Niezbędne jest zmieszanie go z glebą do głębokości 10-15 cm. Tylko na użytkach zielonych nawóz pozostaje na powierzchni darni i jest stopniowo przemieszczany przez wody opadowe.

– do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawne
– na wszystkie gleby niezależnie od ich składu chemicznego
– zawiera bardzo dobrze rozpuszczalne formy fosforu
– plonotwórcze działanie dzięki wysokiej zawartości siarki, która jest uruchamiana
– przez cały okres wegetacji rośliny

Продавець на території України: ТОВ «Хімпром ЛТД» м. Черкаси вул. Богдана Хмельницького, 52