Saletrosan 30 N(S)

30%
N - azot całkowity
18%
N - azot amonowy
12%
N - azot saletrzany
17.5%
SO3 - trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie

Klasa ziarnowa: granulki 2-6 mm, nie mniej niż 95%. Gęstość nasypowa: 0,98 kg/dm3. Numer Cn: 3102 29 00. PRoduCEnT: Grupa Azoty S.A. – Tarnów

nawóz do nawożenia wiosennego praktycznie wszystkich roślin

Saletrosan® 30 to nawóz do nawożenia wiosennego praktycznie wszystkich roślin uprawnych. Jako nawóz uniwersalny, zalecany jest do wiosennego, pogłównego nawożenia ozimin, szczególnie zbóż. Polecany jest on także do stosowania wczesną wiosną pod wszystkie inne rośliny uprawne: rzepak ozimy, zboża jare, kukurydzę, rośliny przemysłowe i okopowe oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Bardzo dobre efekty nawożenia Saletrosanem® 30 uzyskuje się w uprawie roślin siarkolubnych. Jest on bardzo efektywny wiosną na glebach organicznych, szczególnie na użytkach zielonych. Stosując Saletrosan® 30 przedsiewnie, najlepiej płytko wymieszać go z glebą, a pogłównie najlepiej stosować przed spodziewanym deszczem. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.

Продавець на території України: ТОВ « Хімпром ЛТД» м. Черкаси вул. Богдана Хмельницького, 52