LUBOFOS® 5-10-25

5%
azot amonowy (N)
10%
pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych
5%
pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
2.5%
pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
25%
tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
15%
trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie
GRANULACJA I GĘSTOŚĆ NASYPOWA

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 90%. Gęstość nasypowa: 0,9 do 1,0 kg/dcm³

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.1.1. NPK (S) 5-10-25-(15)

Nawożenie Lubofosem® 5-10-25 najlepiej wykonać przedsiewnie, a po zastosowaniu nawóz wymieszać z glebą do głębokości 10-20 cm. Nawóz nie zawiera składników ograniczających kiełkowanie nasion, co umożliwia stosowanie bezpośrednio przed siewem rośliny uprawnej. W przypadku wiosennego nawożenia buraków cukrowych nawóz należy wprowadzić do gleby 10-14 dni przed siewem nasion, zwłaszcza w sytuacji stosowania jednorazowo dużej dawki nawozowej. Na użytki zielone wskazane jest podzielenie zalecanej dawki na dwie części i zastosowanie pierwszego nawożenia wczesną wiosną, a drugiego po zbiorze pierwszego pokosu lub po drugim wypasie pastwiska.

Продавець на території України: ТОВ «Хімпром ЛТД» м. Черкаси вул. Богдана Хмельницького, 52