POLIFOSKA® KRZEM NPK

6%
N - azot całkowity w formie amonowej
12%
P2O5 – pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie
10%
P2O5 – pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie
34%
K2O – tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie
10%
SO3 – trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie

Klasa ziarnowa: granulki 2-5 mm, nie mniej niż 90%. Gęstość nasypowa: 0,94-0,99 kg/dm3. Numer Cn: 3105 20 00. PRoduCEnT: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

zalecana jest do stosowania pod wszystkie rośliny

POLIFOSKA® KRZEM zalecana jest do stosowania pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i w sadownictwie. Zaleca się ją stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas (głównie gleby lekkie i średnie), w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne, takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak.

Продавець на території України: ТОВ «Хімпром ЛТД» м. Черкаси вул. Богдана Хмельницького, 52