Amofoska® CORN 4-10-22

4%
N – azot całkowity w formie amonowej
10%
P2O5 – pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych
5%
P2O5 – pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie: 5
2.5%
P2O5 – pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie
22%
K2O – tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie
4%
CaO – tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie
2.5%
MgO – tlenek magnezu całkowity
10%
SO3 – trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie
0.1%
B – bor całkowity
0.2%
Zn – cynk całkowity

Klasa ziarnowa: frakcja 2-5,5 mm, nie mniej niż 90%. Gęstość nasypowa: 1,1-1,3 kg/dm3. Numer Cn: 3105 20 10 90.
PRoduCEnT: Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o.

jest nawozem pod kukurydzę

Amofoska® CORN jest nawozem pod kukurydzę. Jest także zalecana pod rośliny, które potrzebują większej ilości potasu, np. burak, ziemniak, rośliny przemysłowe, pastewne oraz na użytki zielone. Amofoska® CORN jest typowym nawozem przedsiewnym, który po wysiewie koniecznie należy zmieszać z glebą. Do siewu nasion można przystąpić po 7-10 dniach od rozsiewu.

Продавець на території України: ТОВ «Хімпром ЛТД» м. Черкаси вул. Богдана Хмельницького, 52