Amofoska® 5-10-25 z borem NPK

5%
N – azot całkowity w formie amonowej
10%
P2O5 – pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych
5%
P2O5 – pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie
2.5%
P2O5 – pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie
25%
K2O – tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie
4%
CaO – tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie
14%
SO3 – trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzi
0.1%
B – bor całkowity

Klasa ziarnowa: frakcja 2-5,5 mm, nie mniej niż 90%. Gęstość nasypowa: 1,1-1,3 kg/dm3. Numer Cn: 3105 20 10 90. PRoduCEnT: Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o.

nawóz przeznaczony do intensywnych upraw roślin o dużych wymaganiach w stosunku do potasu

Amofoska® NPK 5-10-25 z borem – jest to nawóz przeznaczony do intensywnych upraw roślin o dużych wymaganiach w stosunku do potasu (np. rzepaku ozimego i jarego, gorczycy, roślin kapustnych, roślin bobowatych, warzyw, sadów). Amofoska® NPK 5-10-25 z borem jest typowym nawozem przedsiewnym, który po wysiewie koniecznie należy zmieszać z glebą. Na użytki zielone nawóz należy rozsiewać wczesną wiosną.   Wszystkie amofoski® można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, pod warunkiem że nawozy te są suche, a w dowolnym czasie z solą potasową.

Продавець на території України: ТОВ «Хімпром ЛТД» м. Черкаси вул. Богдана Хмельницького, 52