HOLIST® agro NK 10-31

10%
N – azot całkowity w formie amonowej
31%
K2o – tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie
28%
So3 – trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzi

Klasa ziarnowa: frakcja 2,0-6,3 mm, nie mniej niż 90%. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3. PRoduCEnT: Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o.

jest nawozem azotowo-potasowym z siarką, przeznaczonym do stosowania na wszystkich glebach i pod większość roślin

HOLIST® NK agro 10-31 jest nawozem azotowo-potasowym z siarką, przeznaczonym do stosowania na wszystkich glebach i pod większość roślin. Jest szczególnie polecany w gospodarstwach, gdzie ograniczone jest stosowanie nawozów organicznych, albo których gleby zawierają wysoki poziom fosforu. Z uwagi na zawartość potasu i siarki polecany jest szczególnie w uprawie kukurydzy i ziemniaka, jak również pod warzywa kapustne oraz w sadach. HOLIST® agro NK 10-31 to nawóz przedsiewny i pogłówny. Zboże ozime oraz uprawy wieloletnie, głównie na glebach lekkich, ubogich w potas, zaleca się nawozić wczesną wiosną.

Продавець на території України: ТОВ «Хімпром ЛТД» м. Черкаси вул. Богдана Хмельницького, 52