LUBOPLON® KALIUM

40%
tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
7.5%
tlenek wapnia (CaO) całkowity
4.5%
tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
4%
tlenek magnezu (MgO) całkowity
13%
trójtlenek siarki (SO₃) całkowity

GRANULACJA I GĘSTOŚĆ NASYPOWA

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 90%. Gęstość nasypowa: 0,9 do 1,05 kg/dcm³

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP A.3.3. CHLOREK POTASU K (Ca, Mg, S) 40-(4,5-4-13)

Największą efektywność działania nawozu uzyskuje się, wykonując nawożenie przedsiewnie. Po wysiewie nawóz należy wymieszać z glebą na głębokości 10-20 cm. W uprawie buraków cukrowych należy unikać stosowania dużych dawek nawozu bezpośrednio przed siewem. W stanowiskach przeznaczonych pod buraki ewentualnej korekty zasobności gleby wymagającej dużej dawki składnika należy dokonać jesienią. Na plantacjach roślin ozimych możliwa jest aplikacja nawozu pogłównie przed ruszeniem wiosennej wegetacji roślin. Na trwałych użytkach zielonych nawożenie najlepiej wykonać wczesną wiosną. W razie konieczności wprowadzenia do gleby dużej ilości potasu część dawki należy zastosować po zbiorze pierwszego pokosu lub po wypasie zwierząt.

Продавець на території України: ТОВ «Хімпром ЛТД» м. Черкаси вул. Богдана Хмельницького, 52