LUBOPLON® MAGNEZOWO-SIARCZANOWY

16%
tlenek magnezu (MgO) całkowity
6.5%
tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie
17%
trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
GRANULACJA I GĘSTOŚĆ NASYPOWA

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 90%. Gęstość nasypowa: 1,0 do 1,05 kg/dcm³

NAWÓZ GRANULOWANY, POZWOLENIE MRIRW • 16 MgO-17 SO₃

Nawożenie najlepiej wykonać przed uprawą przedsiewną tak, aby nawóz wymieszać z glebą. W przypadku gleb lekkich zaleca się podział dawki w ilości od 30-50% w okresie wczesnojesiennym, a resztę wczesną wiosną w celu zapobiegania wymywaniu składników. W uprawie rzepaku ozimego i pszenicy ozimej nawóz może być stosowany z powodzeniem także wczesną wiosną w celu regeneracji plantacji po zimie oraz pobudzenia roślin do wiosennej wegetacji. Na plantacjach wieloletnich bardzo dobre efekty stosowania nawozu można osiągnąć, wykonując nawożenie wiosną oraz w mniejszych dawkach w trakcie użytkowania pastwiska lub łąki, najlepiej po wypasie lub wykonaniu pokosu.

Продавець на території України: ТОВ « Хімпром ЛТД» м. Черкаси вул. Богдана Хмельницького, 52