LUBOPLON® WAPNIOWO-MAGNEZOWY

27%
tlenek wapnia (CaO) całkowity
3.5%
tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
16%
tlenek magnezu (MgO) całkowity
2.5%
tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie
10%
trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
GRANULACJA I GĘSTOŚĆ NASYPOWA

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 90%. Gęstość nasypowa: 1,0 do 1,2 kg/dcm³

NAWÓZ GRANULOWANY, POZWOLENIE MRIRW • 27 CaO-16 MgO

Luboplon® wapniowo-magnezowy należy stosować przedsiewnie, a po wysiewie dobrze wymieszać go z glebą. Na gruntach ornych nawóz najlepiej stosować po podorywce lub przed orką przedzimową późną jesienią. Można również stosować jesienią przedsiewnie przy zagwarantowaniu dobrego wymieszania z glebą. Na trwałych użytkach zielonych nawóz należy stosować zgodnie z zasadami wapnowania tych użytków. Zabieg nawożenia należy wykonać w okresie pozawegetacyjnym, jesienią lub na przedwiośniu. Nawóz należy rozsiewać równomiernie na całej powierzchni pola w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nie przeznaczonych.

Продавець на території України: ТОВ « Хімпром ЛТД» м. Черкаси вул. Богдана Хмельницького, 52