LUBOFOS® UNIVERSAL

3.5%
azot amonowy (N)
10%
pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych, w tym co najmniej 55,0% pięciotlenku fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w 2% roztworze kwasu mrówkowego
21%
tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
2%
tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
2.5%
tlenek magnezu (MgO) całkowity
14.5%
trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
Granulacja i gęstość nasypowa

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%. Gęstość nasypowa: 1,00 do 1,05 kg/dcm³

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.1.1. NPK (Ca, Mg, S) 3,5-10-21- (2-2,5-14,5)

Na trwałych użytkach zielonych może być stosowany zarówno przed zimowym spoczynkiem roślin, jak i w okresie ruszania wiosennej wegetacji. Dawkę nawozu należy ustalać uwzględniając potrzeby pokarmowe roślin dla określonego plonu oraz zasobność gleby.

– nawóz granulowany przedsiewny
– uniwersalny – do nawożenia wszystkich roślin uprawnych (zarówno zbóż, rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy jak i trwałych użytków zielonych)
– w przypadku odmian ozimych zwiększa zimotrwałość i mrozoodporność roślin
– zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników

Продавець на території України: ТОВ « Хімпром ЛТД» м. Черкаси вул. Богдана Хмельницького, 52