LUBOFOS® RS

3.5%
azot amonowy (N)
8%
pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych, w tym co najmniej 55,0% pięciotlenku fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w 2% roztworze kwasu mrówkowego
21%
tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
2%
tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
2.5%
tlenek magnezu (MgO) całkowity
15.5%
trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
0.2%
bor (B) całkowity
Granulacja i gęstość nasypowa

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%. Gęstość nasypowa: 0,95 do 1,05 kg/dcm³

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.1.1. NPK (Ca, Mg, S) 3,5-8-21- (2-2,5-15,5) z borem B

Stosować najpóźniej 5-10 dni przed siewem roślin. Po aplikacji wymieszać z glebą do co najmniej 10-15 cm głębokości. Na TUZ stosować wczesną wiosną przed ruszeniem wegetacji roślin, rozprowadzając równomiernie po powierzchni użytku. W sytuacji, gdy konieczne jest stosowanie większej ilości nawozu, część dawki (1/2) zastosować w pierwszym terminie, natomiast resztę po pierwszym pokosie lub po wypasie zwierząt.

– nawóz granulowany przedsiewny
– szczególnie polecany do stosowania w uprawie rzepaku ozimego
– z powodzeniem może być stosowany również do nawożenia zbóż, kukurydzy, a także do zastosowania na trwałych użytkach zielonych (TUZ)
– zaspokaja specyficzne zapotrzebowanie roślin na siarkę i bor
– w przypadku odmian ozimych zwiększa zimotrwałość i mrozoodporność roślin

Продавець на території України: ТОВ « Хімпром ЛТД» м. Черкаси вул. Богдана Хмельницького, 52