LUBOFOS® 12 MAKS

12%
pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych, w tym co najmniej 55% pięciotlenek fosforu (P₂O₅)) rozpuszczalny w 2% roztworze kwasu mrówkowego
25%
tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
2%
tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
2.5%
tlenek magnezu (MgO) całkowity
6%
trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
Granulacja i gęstość nasypowa

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%. Gęstość nasypowa: 1,00 do 1,05 kg/dcm³

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.4. PK (Ca, Mg, S) 12-25- (2-2,5-6)

Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując nawóz przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokości 10-15 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych. Na trwałych użytkach zielonych wskazane jest podzielenie dawki części i zastosowanie pierwszej dawki wczesną wiosną, a drugiej po zbiorze pierwszego pokosu lub po pierwszym wypasie. Nawóz polecany jest do nawożenia w zmianowaniu, celem korekty zasobności gleby dla najbardziej wymagającej rośliny.

Продавець на території України: ТОВ « Хімпром ЛТД» м. Черкаси вул. Богдана Хмельницького, 52