Pulan N 34

34%
N – azot całkowity
17%
N – azot amonowy
17%
N – azot saletrzany

Klasa ziarnowa: granulki 1-4 mm – nie mniej niż 95%, poniżej 0,5 mm – max. 3%. Gęstość nasypowa: 0,98 – 1,06 kg/dm3. PRoduCEnT: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Jest nawozem uniwersalnym, do stosowania przedsiewnego i pogłównego praktycznie

Pulan® to najpowszechniej stosowany nawóz azotowy w Polsce. Jest nawozem uniwersalnym, do stosowania przedsiewnego i pogłównego praktycznie pod wszystkie rośliny uprawne od wiosny do lata, na trwałe plantacje oraz w uprawach warzyw i w sadach. Na glebach obojętnych i świeżo wapnowanych nawóz należy wymieszać z glebą, a pogłównie stosować przed spodziewanym deszczem w celu uniknięcia strat azotu. Efektywniejszy na glebach cięższych. Jednorodna granulacja nawozu umożliwia równomierny wysiew na polu do 33 m.

Продавець на території України: ТОВ « Хімпром ЛТД» м. Черкаси вул. Богдана Хмельницького, 52